دستگاه سختی گیر رزینی متداول ترین و اقتصادی ترین روش برای حذف سختی آب و سختی گیری استفاده از می باشد.

دستگاه سختی گیر رزینی Resin Water filtration device

رزین ها موادی هستند که دارای مولکولهای بزرگی می‌باشند که دو سر آنها قطبی بوده و دارای بارهای مخالف می‌باشند، درنتییجه رزین ها چسبندگی خوبی را ایجاد می‌کنند. رزین ها در ساختن پلاستیکها، چسبها و … کاربرد دارند.

از انواع مختلف رزین با کاربرد تصفیه آب میتوان به ( رزین سختی گیر, purolite resin, mix bed resin, Resin Water Treatment, Anion resin, Cation resin, رزین کاتیونی, رزین آنیونی, رزین پرولایت, رزین میکس بد, رزین تصفیه آب) زیر اشاره نمود.

مزایا : سختی گیر های تبادل یونی، تمامی نیاز های آب نرم واقعی را برای مصارف خانگی و صنعتی، برآورده  می کنند.

معایب:  اشکالات اصلی سختی گیر های تبادل یونی عبارتند از :
گران بودن آنها، بالا بودن هزینه راه اندازی و نگه داری آنها، و جاگیر بودن سختی گیر.

اشکال دیگر، این است که آب سختی گیری شده حاوی سدیم بوده که برای آشامیدن مناسب نیست. البته این مشکل را می توان با درنظر گرفتن یک خروجی که آب سختی گیری نشده از آن بیرون می آید، حل نمود. یک راه حل دیگر برای از بین بردن محتویات سدیم، استفاده از دستگاه تقطیر کننده آب می باشد

رزین سختی گیر تبادل یونی تصفیه آب
فروش رزین انیونی و رزین کاتیونی در سختی گیر آب
طراحی و نصب دستگاه سختی گیر رزینی تصفیه آب
سختی گیر Softener دستگاه تصفیه آب
طراحی و ساخت و نصب دستگاه آب مقطر ساز
نصب تعمیر سرویس دستگاه تصفیه آب صنعتی, نیمه صنعتی و خانگی
,

تعمیر و سرویس دستگاه تصفیه آب صنعتی, نیمه صنعتی و خانگی

/
سرویس دستگاه تصفیه آب صنعتی سرویس و تعمیر دستگاه تصفیه آب صنع…
سختی گیر رزینی تصفیه آب و تانک نمک
,

سختی گیر رزینی water sofetner سختی گیر مکانیکی تبادل یونی

/
دستگاه سختی گیر رزینی سختی گیر رزینی (water sofetner) ،(سختی گیر م…
Softener resin water filtration
filtration Ion Exchange Resin رزین‌ تصفیه آب
رزین resin کاربرد دستگاه سختی گیر رزینی تصفیه آب